Yeni Sayfa 1

ana sayfa | sss | linkler | iletişim     Slideshow image


 
   
 
 
 

 PROSES (SÜREÇ) YAKLAŞIMI NEDİR?? (Fikret Urgan - 12.1.2007)
  Girdileri alıp bir çıktıya dönüştüren her bir aktivite veya operasyon proses (süreç) olarak isimlendirilebilir

Girdileri alıp bir çıktıya dönüştüren her bir aktivite veya operasyon proses (süreç) olarak isimlendirilebilir. Bir prosesin çıktısı genellikle bir sonraki prosesin girdisi olarak sistemi etkileyecektir. Bir kuruluşta proseslerin sistematik tespiti ve yönetimi proses yaklaşımı olarak ifade edilir. Revize edilen standart proses yaklaşımını esas almıştır

 

 

   

 UYGUNSUZLUK NEDİR?? ( - 28.2.2007)
  Bir şartın yerine getirilmemiş olmasıdır

Bir şartın yerine getirilmemiş olmasıdır. Sistemde şart olarak 3 ana grup bulunmaktadır:
Müşteri beklenti ve ihtiyaçları (mevcut ve gelecekteki)
Yasal yükümlülükler (tüketici hakları, ISO 9001 : 2000 standardı)
Kuruluşun kendi belirleyeceği tercihler (ürün özellikleri, kapasitesi, çalışma yöntemleri)

 

   

 AKREDİTASYON NEDİR?? ( - )
  Akreditasyon; laboratuarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının, ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir

Akreditasyon; laboratuarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının, ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir. Bir başka deyişle, özel veya kamuya ait laboratuarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının, ilgili mevzuat çerçevesinde ihtiyarî veya zorunlu alanlarda, ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre faaliyet gösterdiğinin onaylanmasıdır.

 

   
TQS Belgelendirme © 2006-2007 | Tüm Hakları Saklıdır